Sv. Mise u našoj župi su:

4. nedjelja Došašća, 24.12. 2023.
9:00 i 11:00 AM

Badnji Dan, 24.12. 2023.
Dječja Ponoćka – 4:00 PM
Svečana Ponoćka – 11:00 PM

Božić, 25.12.
Svečana Pučka Misa – 11:00 AM

Sveta Obitelj, 31.12. 2023.
9:00 i 11:00 AM

Marija Bogorodica – Nova Godina, 1.1.2024.
Svečana Pučka Misa – 11:00 AM