Croatian Parish of Sts. Cyril & Methodius & St. Raphael NY - CCD Religious Education

Hrvatska župa sv. Ćirila, Metoda i Rafaela - Priprema za Prvu Svetu PričestZNAK SV. KRIŽA

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

OČE NAŠ

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se
ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo
dužnicima našim. I ne uvedi nas
u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.

ZDRAVO MARIJO

Zdravo, Marijo, milosti puna,
Gospodin s tobom, blagoslovljena ti
među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.

Sveta Marijo, Majko Božja, moli za
nas grješnike sada i na času smrti naše.
Amen.

SLAVA OCU

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i
vazda i u vjeke vjekova. Amen.

POKOJ VJEČNI

Pokoj vječni daruj im, Gospodine, i
svjetlost vječna neka im svijetli. Amen.

APOSTOLSKO VJEROVANJE

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.

I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.

Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.


ANĐEOSKI POZDRAV

Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
I ona je začela po Duhu Svetomu.
Zdravo Marijo...

Evo službenice Gospodnje.
Neka mi bude po riječi tvojoj.
Zdravo Marijo...

I Riječ je tijelom postala.
I prebivala među nama.
Zdravo Marijo...

Moli za nas, sveta Bogorodice.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se

Milost svoju, molimo te, Gospodine, ulij u duše naše da mi koji smo po
 anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina tvoga, po muci njegovoj i križu k slavi uskrsnuća privedeni budemo. Po istom Kristu Gospodinu našemu. Amen.

KRALJICE NEBA

(Moli se umjesto Anđeoskog pozdrava u uskrsno vrijeme, tj. od Velike subote navečer do uoči svetkovine Presvetog Trojstva)


Kraljice neba, raduj se, aleluja.
Jer koga si dostojna bila nositi, aleluja
Uskrsnu kako je rekao, aleluja.
Moli za nas Boga, aleluja.
Veseli se i raduj, djevice Marijo, aleluja.
Jer uskrsnu Gospodin uistinu, aleluja.

Pomolimo se

Bože, koji si se dostojao razveseliti svijet uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj, molimo te, da po njegovoj majci djevici Mariji postignemo radosti vječnoga života. Po istom Kristu Gospodinu našemu. Amen.


DUŠO ISUSOVA

Dušo Isusova, posveti me!
Tijelo Isusovo, spasi me!
Krvi Isusova, napoj me!
Vodo iz prsiju Isusovih, operi me!
Muko Isusova, pokrijepi me!
O dobri Isuse, usliši me!
U rane svoje sakrij me!
Ne dopusti mi da se odijelim od tebe!
Od zla neprijatelja brani me!
Na času smrti moje zovni me!
I zapovjedi mi da dođem tebi,
da te sa svetima tvojim hvalim i slavim
u vjeke vjekova! Amen.


ANĐELE ČUVARU

Anđele čuvaru mili, svojom snagom me zakrili.
Prema Božjem obećanju čuvaj mene noću, danju.
Osobito pak me brani da mi dušu grijeh ne rani.
A kad s ovog svijeta pođem, sretno da u nebo dođem,
da se ondje s tobom mogu vijekom klanjat dragom Bogu. Amen.


DESET BOŽJIH ZAPOVIJEDI

1) Ja sam Gospodin, Bog tvoj, nemaj drugih bogova uz mene!
2) Ne izusti imena Gospodina, Boga svoga, uzalud!
3) Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji!
4) Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji!
5) Ne ubij!
6) Ne sagriješi bludno!
7) Ne ukradi!
8) Ne reci lažna svjedočanstva!
9) Ne poželi tuđeg ženidbenog druga!
10) Ne poželi nikakve tuđe stvari!

OBRED ISPOVIJEDI

Kada uđeš u ispovjedaonicu, pozdravi svećenika riječima: Hvaljen Isus i Marija!

Klekni i učini znak križa: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Zatim reci: Iskreno i skrušeno ispovijedam sve svoje grijehe.

Kaži svećeniku sve grijehe kojih se sjećaš. Svećenik će ti nakon toga reći što trebaš izmoliti za pokoru.
Pokoru ćeš moliti kada izađeš iz ispovjedaonice.

Pri završetku ispovijedi, svećenik će ti reći da izmoliš Djelo kajanja.
Onda ti, tihim glasom, rekneš sljedeće:

Kajem se od svega srca što sam uvrijedio tebe Boga, najveće i najmilije dobro.
Mrzim sve grijehe i čvrsto odlučujem da ću se popraviti i da neću više griješiti.

Nakon tvoje molitve, svećenik izmoli molitvu odriješenja i rekne ti: Pođi u miru!

Tada ustaneš, pođeš u klupu i izmoliš zadanu pokoru.

PARISH - ŽUPA