POVIJEST ŽUPE


Još 1910. hrvatski franjevac fra Ambrozije Širca bezuspješno pokušava uspostaviti hrvatsku župu u New Yorku. Stoga od 1910. djeluje u Hobokenu, s druge strane rijeke Hudsona: tada započinje voditi i župne matice.  Hrvatsku župu u New Yorku osnovao je fra Irenej Petričak 1913. godine.  Najprije je iznajmio crkvu na 10. aveniji, koju je onda 1914. sa župljanima kupio novi župnik fra Ambrozije Širca.  Ta je malena i neugledna crkva na 11. aveniji (West) i 50. ulici služila Hrvatima punih 60 godina.  Fra Ambrozija opet naslijedi fra Irenej, koji je dao ispod crkve izdupsti dvoranu. Ta je dvorana služila tek malo manje godina od crkve.


U župu su 1931. došle časne sestre Kćeri Božje ljubavi iz Rankina.  Naslijedile su ih sestre franjevke 1971.  Zbog skučenosti prostora Hrvati najprije kroz nekoliko godina u vlastite svrhe koriste župnu dvoranu obližnje crkve sv. Rafaela (na 40. ulici i 10. aveniji) - počev od 1971.  Taj je prostor iste godine bio darovan od Nadbiskupije, preuređen te preimenovan u Hrvatski centar “Sv. Nikola Tavelić”.  Uskoro Hrvati počeše slaviti i jednu nedjeljnu misu u prostranoj crkvi sv. Rafaela.  Konačno 1974. godine preseliše iz stare crkvice u novu prostranu crkvu 10 blokova dalje.  U sljedećim godinama uslijedilo je uređenje posve zapuštenih i propalih crkvenih i kućnih prostorija.  Do godine 1977. prostorije su toliko uređene da su mogle služiti svojoj svrsi.  Iste je godine svečano proslavljena obnova crkve: misno je slavlje, uz procesiju kroz grad, predvodio njujorški nadbiskup kard. Cooke.  Voditelj obnove bio je župnik fra Mladen Čuvalo. Nakon 1977. - pod vodstvom fra Mladena i njegovih nasljednika - uslijedili su i brojni drugi radovi, kako na crkvi, tako na kući, popravljani su krovovi, osuvremenjeno grijanje itd.


Godine 1973. kupljen je i lijepi komad zemlje na Boonton aveniji u New Jerseyju, koji je poslije uspješno uređen. Na toj Hrvatskoj zemlji do danas se održavaju različiti piknici, turniri i sl. Za župnikovanja fra Slavka Solde poduzeta je obnova prostrane dvorane ispod crkve. Radovi su počeli 1993., a konačno završeni 1999. godine, za župnika fra Marka Puljića. Dopunska Hrvatska škola djeluje od 1974. do danas.  Župni radio program postoji od 1974. do danas.  Obredi se još uvijek održavaju gotovo isključivo na hrvatskom jeziku.


  Od 1910. - od kada se vode podatci - do 1995. u župi je kršteno 5213 djece, umrlo je 1048 osoba, vjenčana 2183 para, krizmane 1336 osobe, a prvu je pričest primilo 1099 djece.


*** *** *** 

 SS. CYRIL & METHODIUS PARISH, NEW YORK, NEW YORK


As early as 1910 the Croatian Franciscan, Fr. Ambrozije Širca, tried to establish a Croatian parish in New York.  Unsuccessful in his efforts, he moved to Hoboken, on the other side of the Hudson River in 1910 where he started maintaining the parish records.  In 1913 Fr. Irenej Petricak founded the Croatian parish in New York.  In the beginning, he rented a church on West 50th Street between 9th and 10th Avenue.   It was purchased by the new pastor, Fr. Ambrozije Širca, and his parishioners in 1914.  This small and unimpressive church served the Croatian community for a full 60 years.  Fr. Ambrozije’s successor was once again Fr. Irenej, who had a parish hall constructed below the church.


In 1931, the Daughters of Divine Charity from Rankin, Pennsylvania arrived to work in the parish.  They were succeeded by the Franciscan Sisters in 1971.  Due to inadequate space, the Croatians started using the parish hall of the neighboring St. Raphael Parish on West 40th Street and 10th Avenue in 1971 for their parish activities.  That same year the archdiocese gave the hall to the Croatians, who renovated it and renamed it the “Croatian Center – St. Nikola Tavelic.”  Soon they began to celebrate one Sunday mass in the spacious St. Raphael’s Church.  Finally, in 1974, the Croatians moved from their small church to the , more spacious building 10 blocks away.  In the ensuing years there was a total renovation of the dilapidated and neglected church and rectory.  These buildings  were totally renovated and put to full use by 1977.  The renovation of the church was formally celebrated that year. Cardinal Cooke, Archbishop of New York, led a procession through the nearby streets and celebrated the mass.. The restoration of the church was coordinated by the pastor, Fr. Mladen Cuvalo.  After 1977, under the guidance of Fr. Mladen and his successors, there were numerous other renovationins on the church and the rectory, including a roof and the modernization of the heating system.


A tract of land in Boonton,  New Jersey was purchased in 1973 and cleared for use.  Picnics, sporting  tournaments and other  events continue to be held on the Croatian Highland.  During Fr. Slavko Soldo’s pastorate the renovation of the hall underneath the church was undertaken.  Work on this project started in 1993 and was finished in 1999 during Fr. Marko Puljic’s pastorate.  A supplementary Croatian school has been in operation from 1974 to the present.  The parish radio program has been airing from 1974.  Services are still exclusively held in the Croatian language.


From 1910 (when record keeping was initiated) to 1995 in this parish, 5213 children were baptized, 1048 individuals were buried, 2183 couples were married, 1336 individuals were confirmed, and 1099 children received First Holy Communion.


The following friars have served in the parish - do danas na ovoj su župi djelovali sljedeći svećenici:

 

 

Year

 

Pastor

 

Year

 

Associate Pastor

1913-14

fra Irenej Petričak

1913.

fra Plecid Belavić

1914-16

fra Ambrozije Širca

1914-16

fra Irenej Petričak

1916-26

fra Irenej Petričak

1922.

fra Bono Andačić

1926-33

fra Franjo Čuturić

 

 

1933-36

fra Bono Andačić

 

 

1936-50

fra Zvonko Mandurić

1949-53

fra Steve Raich

1950-60

fra Anzelmo Slišković

 

 

 

 

1952-56

fra Ivo Sivrić

 

 

1956-57

fra Miron Lasić

 

 

1957-58

fra Kruno Pandžić

 

 

1958-59

fra Roko Romac

 

 

1959-63

fra Bruno Raspudić

1960-61

fra Božidar Benković

 

 

1961-62

fra Patrik Cigić

 

 

1962-64

fra Zvonko Mandurić

1963-67

fra Častimir Majić

1964-68

fra Silvije Grubišić

1967-68

fra Vitomir Naletilić

1968-72

fra Vitomir Naletilić

1968-72

fra Mladen Čuvalo

1972-79

fra Mladen Čuvalo

1971-75

fra Leon Galić

 

 

1972-73

fra Charles Pleše

 

 

1973-74

fra Hrvoslav Ban

 

 

1973-80

fra Rafo Romić

 

 

1974-75

fra Karlo Zovko

 

 

1974-75

fra Ljubo Krasić

 

 

1975-77

fra Slavko Soldo

 

 

1975-76

fra Ivan Bradvica

 

 

1977-78

fra Drago Tolj

 

 

1978-80

fra Šimun Ćorić

 

 

1978-81

fra Hrvoslav Ban

1979-86

fra Slavko Soldo

1980-82

fra Svetozar Kraljević

 

 

1982-84

fra Stjepan Pandžić

 

 

1983-89

fra Marko Puljić

 

 

1984-88

fra Stipe Pervan

1986-89

fra Ilija Puljić

1988-89

fra Miro Grubišić

1989-94

fra Slavko Soldo

1989-90

fra Jozo Grubišić

 

 

1989-91

fra Veselko Kvesić

 

 

1991.

fra Miro Grubišić

 

 

1991-98

fra Steve Raich        

 

 

1992-94

fra Ivan Prusina

 

 

1993-95

fra Jozo Grbeš

1994-00

fra Marko Puljić

1994-95

fra Robert Kiš

 

 

1995-98

fra Valentin Vukoja   

 

 

1998-01

fra Robert Jolić

2000-02

fra Slaven Mijatović

 2001-03

fra Ivica Majstorovic

2003-06

fra Ivica Majstorovic

2003-05

fra Ante Bekavac

2006-

fra Nikola Pasalic

2005-2011

2011-

fra Stipe Renic

fra Drazen Boras