Loading

16. NEDJELJA KROZ GODINU GODINU                                          KUKULJ I ŽITO                   

        

U prenesenom smislu – naše sijanje jest sve ono što mislimo, govorimo, činimo, trudimo se i žrtvujemo očekujući da jednom poput sjemena donese rod i plod, i to ne bilo kakav – nego plod koji će potvrditi da je sve to imalo smisla, da nikakav trud i odricanje nije bilo uzaludno. Međutim, kada taj trud i rad ne donese očekivanog ploda, čovjek upada u opasnost da se preda očaju, malodušnosti, besperspektivnosti. 


Stoga mu pristupaju i pitaju ga da im razjasni na što on to misli. Isus im tumači da je njiva svijet, on sam je sijač, dobro sjeme su djeca Kraljevstva, kukolj su sinovi Zloga, a žetva svršetak svijeta.  Izreka »njiva je svijet«, u kršćanskoj je starini bila predmet rasprave s krivovjernim donatistima koji su na čitavu stvarnost gledali u crno-bijeloj tehnici. Po njima, Crkva je na jednoj strani, sva dobra i u njoj svi dobri; na drugoj strani je svijet, pun sinova Zloga, bez ikakve nade u spasenje. Međutim, Crkva je polje u kojem rastu zajedno i pšenica i kukolj, dobri i zli. »Svijet se ne dijeli na sinove tmine i sinove svjetlosti, jer svi smo mi sinovi tmine, svi kukolj« – kako je to govorio sv. Augustin. Svi smo, samo ako to hoćemo, određeni da postanemo djeca svjetlosti i dobra pšenica primajući Kraljevstvo i obraćajući se. Nema u Crkvi unaprijed sigurnih i nesigurnih, nema kasta odabranih i kasta osuđenih.  


Jest, njiva je svijet, ali je i Crkva: mjesto u kojem ima prostora za rast, obraćenje i nasljedovanje Božje strpljivosti. To je ujedno i glavna misao prispodobe iz današnjeg evanđelja. Bog je, kako pjeva psalmist, »milosrdan i blag, spor na srdžbu – sama ljubav i vjernost«. Zato u Kraljevstvu toga i takvog Boga nema mjesta za nestrpljive sluge, za ljude koji kao da drugo ne znaju nego zazivati Božju kaznu na druge, na one koje smatraju lošima od sebe, kukoljem. Nismo li i mi prečesto takvi, ne znamo li previše revno tražiti pravdu, kaznu i osvetu za one koje smatramo kukoljem svijeta? I nama je stavljena za uzor strpljivost onog vlasnika njive. Moramo pričekati vrijeme žetve. Ali ne kao oni sluge s kosom u ruci koje je vlasnik njive jedva zadržao da ne počnu kositi sve odreda. Naprotiv, moramo se ponašati kao ljudi koji ni sami nisu sigurni jesu li samo dobra pšenica, a ne i kukolj.  Dakle, pozvani smo na milosrđe i poniznost jer smo svi mi u isto vrijeme i pšenica i kukolj. Samo je Jedan bio pšenica bez kukolja, tj. bez grijeha – Gospodin Isus. On je ono zrno koje je palo u zemlju i umrlo, koje je postalo kruh koji nas želi pretvoriti u Božju pšenicu.

  OPŠIRNIJE U NASEM TJEDNIKUWELCOME  


          The Croatian parish of Sts. Cyril and Methodius and St. Raphael’s is a Roman Catholic parish and is part of the Archdiocese of New York. The parish is located in the central part of Manhattan at 502 W 41st Street, New York, NY 10036 , near the entrance to the " Lincoln " tunnel.

          Although as a parish it’s been in existence for a 100 years, it has been in  this location and under this name since 1974. It was created through the merger of two parishes, parish of St. Raphael and Croatian parish of St. Cyril and Methodius, which was located 10 city blocks north of today's address. The church and the parish is a center of religious and cultural life of the Croatian community of the metropolis and its environs. All liturgies and sacraments are mainly in the Croatian language. In addition to regular sacramental life, within the parish there are folk groups and the school of Croatian language, which proudly bears the name of Blessed Aloysius Stepinac. The Croatian parish of STS. CYRIL AND METHODIUS AND ST. RAFAEL gathers Croats from four gathering states, New York, New Jersey, Connecticut and Pennsylvania.DOBRODOŠLI

 
Hrvatska župa sv. Ćirila i Metoda i sv. Rafaela je rimokatolička župa i dio je nadbiskupije New York. Župa je smještena u središnjem dijelu Manhattan na adresi 502 w 41st Street, New York, NY 10036, nedaleko od ulaza u „Lincoln“ tunel.

Iako kao župa postoji već 100 godina, na ovome mjestu i pod ovim nazivom postoji od 1974. godine. Nastala je spajanjem dviju župa, župe sv. Rafaela i Hrvatske župe Sv. Ćirila i Metoda koja se nalazila 10 gradskih blokova sjevernije od današnje adrese. Crkva i župa su središte vjerskog a i kulturnog života Hrvatske zajednice ove metropole i njegove okolice. Sva liturgijska slavlja i sakramenti su uglavnom na hrvatskom jeziku. Osim redovitog sakramentalnog života, u sklopu župe djeluje i folklorna skupina te škola Hrvatskog jezika koje s ponosom nose ime blaženog Alojzija Stepinca. Hrvatska župa SV. ĆIRILA I METODA I SV. RAFAELA okuplja hrvate čak četiri savezne države; New York-a, New Jersey-a, Connecticut-a i Pennsylvani-e. 

Svete mise Holy Masses

Nedjelja Sunday

9:00 a.m. i 11:00 a.m. Hrvatski Croatian

10:00 a.m. Engleski English

Utorak - Subota Tuesday - Saturday

8:00 a.m. Hrvatski Croatian


Krštenja Baptism

Najaviti dva mjeseca unaprijed.

By appointment two months in advance.


Ispovijedi Confessions

Nedjeljom i blagdanima prije misa.

Sundays and Holydays before Mass.


Vjenčanja Weddings

   Najaviti godinu dana unaprijed.

By appointment one year in advance.


Bolesnici Sick calls

U  svako doba. Any time.


Časoslov Liturgy of the hours

     Utorak-Subota Tuesday-Saturday 8:00 a.m.

 

Counter