Loading

5. USKRSNA NEDJELJA

„ŽIVIMO LI U KUĆI STRAHA?“ Apostoli i učenici morali su najprije vježbati se u vjeri i povjerenju. Kad je njima darovana snaga Duha Svetoga, i kad je nestalo straha pred smrću i uskrsnućem Isusovim, postali su slobodni za Božju svemogućnost i otvorili su se ljubavi. Molimo blaženu Djevicu Mariju, majku svih vjernika, da nas osposobi za vjeru i povjerenje-svaki dan sve više. Tada ćemo imati blaženo iskustvo onoga što znači kad Isus Krist kao naš Gospodin kaže o sebi: "Ja sam Put, Istina i Život… Tko je vidio mene, vidio je i Oca."


Sasvim odlučujuće pitanje našega života glasi: Kamo ide naš put? Što je cilj našega života i kako postižemo taj cilj? Ako je pravac u skladu i mi znamo zašto smo na zemlji, tada imamo pouzdanje i ne trebamo se bojati. Inače lutamo doslovno tamo amo, kao ovce, koje su izgubljene i ne znaju više izići i ući. Evanđelje ove nedjelje pokazuje nam cilj i daje nam pravac. Bog sam 

pokazuje nam u svome Sinu Isusu Kristu put i upravlja kao dobri pastir naše srce k cilju vječne radosti u zajedništvu s Bogom.


Isus bi htio probuditi čežnju prema vječnome - prema Bogu, prema nebeskom kraljevstvu - u srcima svojih učenika. On stoga govori o nebeskim stanovima koje im priprema kad se vrati k Ocu. Isus je te riječi govorio još prije svoje smrti na križu, i učenicima je još nepoznato kako će se Isusov povratak njegovom Ocu ostvariti. Oni nisu mogli sebi predočiti kako će se sve to odigrati što je Bog u svome spasiteljskom planu odlučio. Smrt i uskrsnuće Isusovo za njih još nisu tema, i kada oni dotično nagovještanje i proročanstvo iz usta Isusovih čuju, to ne razumiju. 


Stoga je Toma, apostol, nakon Isusovih riječi smeten i pita: "Gospodine, ne znamo kamo odlaziš. Kako onda možemo put znati?" Odgovor Isusov je poziv na vjeru i povjerenje. On ide k Ocu u nebo i učenicima je po svojoj osobi već objavio Oca. Jer on je u Ocu i Otac u njemu. To jedinstvo Oca, Sina i Duha Svetoga u jednom i jedinom božanskom biću je nešto, što nam samo Bog sam može saopćiti, i objaviti. Mi možemo tu istinu samo u vjeri prihvatiti. Stoga je Isusov poziv apostolima i nama, vjerovati što je on objavio. On kaže o sebi: "Ja sam Put, Istina i Život; nitko ne dolazi Ocu osim po meni." Nisu li to neshvatljive riječi? U ustima samo čovjeka one bi bile drskost i ludilo. Samo utjelovljeni Sin Božji mogao je tako govoriti; i on to govori u punoj istini. 


Da, Isus Krist je stvarno put: jer Bog je u utjelovljenju svoga Sina sagradio most prema nama, i mi trebamo stupiti na taj most ako želimo doći k njemu. Tu spasonosnu ponudu Božju ne vrijedi odbiti. Smijemo se veseliti da nam je Bog u svome Sinu Isusu otvorio siguran put. Mi kao ljudi nemamo pravo na taj dar; on je nezaslužen, upravo "milost".


Ipak u svojoj bezgraničnoj ljubavi nudi nam se Bog u svome Sinu Isusu Kristu kao put u vječni život. Tada Isus Krist kaže o sebi da je on Istina. On je istina u osobi: to ne može nijedan veliki osnivač vjere kazati o sebi. Samo istinski i jedini Sin Božji govori tako s punim pravom. Na njemu smijemo graditi ako mu se u vjeri sasvim povjerimo. On ne može i ne će voditi u zabludu. Čovjek u dubini svoga srca gladuje za istinom i ljubavlju. U Isusu Kristu svima nama je darovano za čim čeznemo; sam Bog nam se nudi kao istina, koja nas čini blaženima u ljubavi.

Stoga nadodaje Isus Krist i treći izričaj o samome sebi, da je on Život. Da, Bog je naš život. Od njega smo primili život; nošeni smo od njegove ljubavi i providnosti i u nebu nam je pripremljen vječni stan u blaženoj besmrtnosti. "Život u punini" obećava nam Gospodin, ako mu se posve povjerimo.


Fra Jozo Župić, OFM

  


WELCOME  


          The Croatian parish of Sts. Cyril and Methodius and St. Raphael’s is a Roman Catholic parish and is part of the Archdiocese of New York. The parish is located in the central part of Manhattan at 502 W 41st Street, New York, NY 10036 , near the entrance to the " Lincoln " tunnel.

          Although as a parish it’s been in existence for a 100 years, it has been in  this location and under this name since 1974. It was created through the merger of two parishes, parish of St. Raphael and Croatian parish of St. Cyril and Methodius, which was located 10 city blocks north of today's address. The church and the parish is a center of religious and cultural life of the Croatian community of the metropolis and its environs. All liturgies and sacraments are mainly in the Croatian language. In addition to regular sacramental life, within the parish there are folk groups and the school of Croatian language, which proudly bears the name of Blessed Aloysius Stepinac. The Croatian parish of STS. CYRIL AND METHODIUS AND ST. RAFAEL gathers Croats from four gathering states, New York, New Jersey, Connecticut and Pennsylvania.DOBRODOŠLI

 
Hrvatska župa sv. Ćirila i Metoda i sv. Rafaela je rimokatolička župa i dio je nadbiskupije New York. Župa je smještena u središnjem dijelu Manhattan na adresi 502 w 41st Street, New York, NY 10036, nedaleko od ulaza u „Lincoln“ tunel.

Iako kao župa postoji već 100 godina, na ovome mjestu i pod ovim nazivom postoji od 1974. godine. Nastala je spajanjem dviju župa, župe sv. Rafaela i Hrvatske župe Sv. Ćirila i Metoda koja se nalazila 10 gradskih blokova sjevernije od današnje adrese. Crkva i župa su središte vjerskog a i kulturnog života Hrvatske zajednice ove metropole i njegove okolice. Sva liturgijska slavlja i sakramenti su uglavnom na hrvatskom jeziku. Osim redovitog sakramentalnog života, u sklopu župe djeluje i folklorna skupina te škola Hrvatskog jezika koje s ponosom nose ime blaženog Alojzija Stepinca. Hrvatska župa SV. ĆIRILA I METODA I SV. RAFAELA okuplja hrvate čak četiri savezne države; New York-a, New Jersey-a, Connecticut-a i Pennsylvani-e. 

Svete mise Holy Masses

Nedjelja Sunday

9:00 a.m. i 11:00 a.m. Hrvatski Croatian

10:00 a.m. Engleski English

Utorak - Subota Tuesday - Saturday

8:00 a.m. Hrvatski Croatian


Krštenja Baptism

Najaviti dva mjeseca unaprijed.

By appointment two months in advance.


Ispovijedi Confessions

Nedjeljom i blagdanima prije misa.

Sundays and Holydays before Mass.


Vjenčanja Weddings

   Najaviti godinu dana unaprijed.

By appointment one year in advance.


Bolesnici Sick calls

U  svako doba. Any time.


Časoslov Liturgy of the hours

     Utorak-Subota Tuesday-Saturday 8:00 a.m.

 

Counter