Loading

19. NEDJELJA KROZ GODINU                                          

BOG PRAVOVJERACA 


Ilija vidi prizor ognja. Oganj koji će sagorjeti sve Božje neprijatelje. Vatra čisti od svake nečistoće. Puritanizam, čistunstvo u ime Boga. Kada mislimo da će nas Bog osloboditi od naše ljudskosti, naših pogrješaka i slabosti. Bog poučava Iliju da takva slika Boga nije ispravna. On nije perfekcionist: Bog voli rast, voli pitanja, voli ljude koji otkrivaju sebe. Prihvaća i mogućnost da ćemo nekada zalutati, inače ne bismo mogli rasti, učiti iz svojih pogrešaka. U kakvoga Boga vjerujemo?


Današnji odlomak o proroku Iliji ispravlja odveć jednostranu sliku Boga i upotpunjuje je crtama Božje dobrote i blagosti. Prorok Ilija pojavljuje se kao revnitelj za čistu i nepatvorenu Jahvinu religiju u zlo i opako doba Sjevernoga kraljevstva, Izraela, za vrijeme kralja Ahaba i poganke Izabele. Prorok Ilija predstavlja sliku Boga oblikovanu čistoćom i jednoznačnošću. Njegovo zalaganje ispunjeno je nepopustljivošću. Pogled mu je zamućen i ne vidi ono što je učinio Baalovim svećenicima. Nakon trijumfa nad Baalovim svećenicima, zbio se nagli preokret: pun straha i rezignacije mora bježati. Najradije bi da ga nema, da umre. No, Bog ga ne ostavlja. Šalje mu dva puta anđela. Ustaje i polazi na put kroz pustinju do gore Horeb. Ondje se sakrio u jednu spilju. I tu mu je bilo dobro. Konačno je pronašao sigurno utočište. Ali to nije sve. Bog želi da izađe vani, na otvoreno, izloži se… I tu Ilija doživljava da ga Bog poučava i korigira njegovu sliku o Njemu. Što je Ilija vidio? Bog mu daje najprije vidjeti sliku silnog vihora koji drobi i lomi sve pred sobom. To je slika oduševljenja koje je Ilija nekoć osjećao za Boga. Ali u tom svom oduševljenju bilo je mnogo vlastitih projekcija.


On je uživao u vlastitom osjećaju Boga i nije dovoljno pazio na glas stvarnog Boga. Zato biva poučen: Bog nije u vihoru prolaznog zanosa. Zatim mu Bog daje vidjeti sljedeći prizor: potres. Često tako zamišljamo Boga. Moćni, silni i jaki Bog, pred kojim sve pada na koljena. Revolucija, a ne evolucija: iščupati ljulj. Očistiti zemlju od zla. Sve staro i grešno razoriti, da ne ostane ni kamena na kamenu. Destruktivnost u ime Boga. Pa ipak, Ilija mora spoznati da Bog nije bio u potresu. Ilija zatim vidi prizor ognja. Oganj koji će sagorjeti sve Božje neprijatelje. Vatra čisti od svake nečistoće. Puritanizam, čistunstvo u ime Boga. Kada mislimo da će nas Bog osloboditi od naše ljudskosti, naših pogrješaka i slabosti. Bog poučava Iliju da takva slika Boga nije ispravna. On nije perfekcionist: Bog voli rast, voli pitanja, voli ljude koji otkrivaju sebe. Prihvaća i mogućnost da ćemo nekada zalutati, inače ne bismo mogli rasti, učiti iz svojih pogrešaka. Konačno, Bog susreće Iliju u laganom i blagom povjetarcu.


Bog prolazi mimo Ilije – nenametljivo, diskretno. Bog nije u oluju, u potresu, u vatri. On je u blagom povjetarcu. On ne imponira čovjeku kroz svoju moć i silu, nego se očituje u onome što je neznatno, što se ne ističe – toliko neprimjetan da Ga se može gotovo prečuti i previdjeti. I Ilija sakriva vlastito lice plaštem, to jest napušta razinu vanjskih osjetila i upućuje se sasvim u nutrinu. Otkriva u sebi prostor šutnje, svete tišine. Samo u miru laganog i blagog lahora Gospodin progovara. Ondje gdje se stišava buka naših misli i osjećaja, briga i planova, upravo ondje je Bog i čeka na nas. Ilija je na kraju ‹naučio lekciju›: Bog se očituje u nečujnim djelima služenja i strpljivosti. Zato i Isus šalje svoje učenike s bitno drugačijim poslanjem od ‘fanatičnih misionara’. Ne smiju donositi oganj i mač, nego mir. Njihov nastup treba biti nenasilan. Uvijek spremni podići svoj glas u obranu onih koji su sluge, a ne gospodari u ovom svijetu.


fra Jozo Župić, OFM


             

  

 

OPŠIRNIJE U NASEM TJEDNIKU      


  

WELCOME  


          The Croatian parish of Sts. Cyril and Methodius and St. Raphael’s is a Roman Catholic parish and is part of the Archdiocese of New York. The parish is located in the central part of Manhattan at 502 W 41st Street, New York, NY 10036 , near the entrance to the " Lincoln " tunnel.

          Although as a parish it’s been in existence for a 100 years, it has been in  this location and under this name since 1974. It was created through the merger of two parishes, parish of St. Raphael and Croatian parish of St. Cyril and Methodius, which was located 10 city blocks north of today's address. The church and the parish is a center of religious and cultural life of the Croatian community of the metropolis and its environs. All liturgies and sacraments are mainly in the Croatian language. In addition to regular sacramental life, within the parish there are folk groups and the school of Croatian language, which proudly bears the name of Blessed Aloysius Stepinac. The Croatian parish of STS. CYRIL AND METHODIUS AND ST. RAFAEL gathers Croats from four gathering states, New York, New Jersey, Connecticut and Pennsylvania.DOBRODOŠLI

 
Hrvatska župa sv. Ćirila i Metoda i sv. Rafaela je rimokatolička župa i dio je nadbiskupije New York. Župa je smještena u središnjem dijelu Manhattan na adresi 502 w 41st Street, New York, NY 10036, nedaleko od ulaza u „Lincoln“ tunel.

Iako kao župa postoji već 100 godina, na ovome mjestu i pod ovim nazivom postoji od 1974. godine. Nastala je spajanjem dviju župa, župe sv. Rafaela i Hrvatske župe Sv. Ćirila i Metoda koja se nalazila 10 gradskih blokova sjevernije od današnje adrese. Crkva i župa su središte vjerskog a i kulturnog života Hrvatske zajednice ove metropole i njegove okolice. Sva liturgijska slavlja i sakramenti su uglavnom na hrvatskom jeziku. Osim redovitog sakramentalnog života, u sklopu župe djeluje i folklorna skupina te škola Hrvatskog jezika koje s ponosom nose ime blaženog Alojzija Stepinca. Hrvatska župa SV. ĆIRILA I METODA I SV. RAFAELA okuplja hrvate čak četiri savezne države; New York-a, New Jersey-a, Connecticut-a i Pennsylvani-e. 

Svete mise Holy Masses

Nedjelja Sunday

9:00 a.m. i 11:00 a.m. Hrvatski Croatian

10:00 a.m. Engleski English

Utorak - Subota Tuesday - Saturday

8:00 a.m. Hrvatski Croatian


Krštenja Baptism

Najaviti dva mjeseca unaprijed.

By appointment two months in advance.


Ispovijedi Confessions

Nedjeljom i blagdanima prije misa.

Sundays and Holydays before Mass.


Vjenčanja Weddings

   Najaviti godinu dana unaprijed.

By appointment one year in advance.


Bolesnici Sick calls

U  svako doba. Any time.


Časoslov Liturgy of the hours

     Utorak-Subota Tuesday-Saturday 8:00 a.m.

 

Counter