Loading
3. NEDJELJA DOŠAŠĆA
Vrijeme za Isusa

Došašće je vrijeme priprave na dolazak Boga. Došašće je također i vrijeme žurbe, kupovine i pripravljanja za blagdan. Došašće je iznad svega vrijeme tišine, razmišljanja, sakupljanja i samodoživljavanja. Kao uvijek, tako i za božićno pripravljanje, sve nam je zajedničko, konačno očekujemo lijep i intenzivan blagdan. Za mnoge je to blagdan rođenja Isusova, za mnoge zgodna obiteljska svečanost - a kod jednih i drugih postoji opasnost da budu pomućeni ili razoreni zbog mnogih svađa. A mnogi opet bježe u, ovim hladnim danima, prema sunčanom jugu - i čude se da tu, daleko od uobičajene okoline, ne osjećaju nika-kvog božićnog raspoloženja.

Svi mi očekujemo za Božić nešto izvanredno. Zašto se posebno pri-pravljamo baš za ovaj blagdan, radujemo se, postoji neki cilj kojemu žurimo, a onda, drugog dana ili najkasnije iza Nove godine, sve zaboravimo. Samo darovi i neposkidani ukrasi podsjećaju nas na Božić.

Kontrolori u zračnoj luci koordiniraju polijetanje i slijetanje zrakoplova u vremenskim odjeljcima (time-slots). Svaki avion ima svoj vremenski plan. Ako dođe kasno, a to se događa iz puno razloga, mora čekati da se za njega napravi nova jedinica vremena koju može koristiti za polijetanje ili slijetanje. Pada mi na pamet da smo svi mi, rezervirali jedno vrlo kratko vrijeme, vremensku jedinicu od nekoliko dana u kojima Božić stoji u sredini, a onda rezerviramo vrijeme za naše druge aktivnosti.

Da, njegov rođendan slavimo u noći između 24. i 25. prosinca. Ali zar doživljavamo svakoga dana okolnosti u kojima nas Bog želi sresti, u kojima on želi ući u naš život i tako svakog dana učiniti nešto od Božića. Možda je on, upravo sada, potpuno i obnovljeno čovjek, kada se brinem za nekoga tko je u opasnosti, bilo materijalnoj, bilo duhovnoj, ako pokušam svoj život usmjeriti prema njemu, ako se ozbiljno na njega oslonim. Možda će to biti baš za Božić ako pokušam sebe prihvatiti onakvim kakav jesam. Onda ću biti ovdje i on u meni, pravi čovjek za druge ljude.

Od Božića vidimo, čujemo, doživimo samo ono što hoćemo i želimo čuti i doživjeti. Ništa drugačije nije ni s ljudima u današnjem evanđelju. I njih je Isus pitao što oni zapravo žele vidjeti i doživjeti. Možda jednostavno previše očekujemo od Božića, a onda budemo razočarani, jer se ne događa ništa drugo nego ono što smo naviknuti doživljavati od Božića. Možda nam se događa, ili je-dnostavno ne možemo shvatiti što to znači da  je Bog ovdje i sada, kod nas ljudi, postao čovjekom. Da nas uzima za ruku i da prati naš život, i da obnavlja obećanja koja je dao u savezu kojega je s nama sklopio, a sada ga s nama ponovo učvršćuje. Pokušajmo, još jednom, sagledati Božić realno. Zasigurno, nećemo uspjeti prekinuti sve naše obiteljske svađe ako ih podržavamo čitave godine. Pozovimo stranca na svečanost, nećemo mu time ništa pomoći ako preko godine na njega ne mislimo i ne pomažemo mu. Ako očekujem atmosferu i raspoloženje djetinjstva za Božić, to neću doživjeti, jer je djetinjstvo prošlost. Ako očekujem da ću za Božić sresti Isusa, to mi neće uspjeti ako najprije ne uđem kod sebe i sebe njemu ne otvorim.

Još imamo 8 dana za pripravu. Pokušajmo realno ići u susret ovom blagdanu i uistinu se pripraviti. Ako pokušamo na Božje utjelovljenje misliti tijekom cijele godine, a ne samo u jednom kratkom trenutku kojeg smo mu mi odredili, onda ćemo moći i ove godine susresti Boga u novorođenom betlehemskom djetešcu.WELCOME  


          The Croatian parish of Sts. Cyril and Methodius and St. Raphael’s is a Roman Catholic parish and is part of the Archdiocese of New York. The parish is located in the central part of Manhattan at 502 W 41st Street, New York, NY 10036 , near the entrance to the " Lincoln " tunnel.

          Although as a parish it’s been in existence for a 100 years, it has been in  this location and under this name since 1974. It was created through the merger of two parishes, parish of St. Raphael and Croatian parish of St. Cyril and Methodius, which was located 10 city blocks north of today's address. The church and the parish is a center of religious and cultural life of the Croatian community of the metropolis and its environs. All liturgies and sacraments are mainly in the Croatian language. In addition to regular sacramental life, within the parish there are folk groups and the school of Croatian language, which proudly bears the name of Blessed Aloysius Stepinac. The Croatian parish of STS. CYRIL AND METHODIUS AND ST. RAFAEL gathers Croats from four gathering states, New York, New Jersey, Connecticut and Pennsylvania.


DOBRODOŠLI

 
Hrvatska župa sv. Ćirila i Metoda i sv. Rafaela je rimokatolička župa i dio je nadbiskupije New York. Župa je smještena u središnjem dijelu Manhattan na adresi 502 w 41st Street, New York, NY 10036, nedaleko od ulaza u „Lincoln“ tunel.

Iako kao župa postoji već 100 godina, na ovome mjestu i pod ovim nazivom postoji od 1974. godine. Nastala je spajanjem dviju župa, župe sv. Rafaela i Hrvatske župe Sv. Ćirila i Metoda koja se nalazila 10 gradskih blokova sjevernije od današnje adrese. Crkva i župa su središte vjerskog a i kulturnog života Hrvatske zajednice ove metropole i njegove okolice. Sva liturgijska slavlja i sakramenti su uglavnom na hrvatskom jeziku. Osim redovitog sakramentalnog života, u sklopu župe djeluje i folklorna skupina te škola Hrvatskog jezika koje s ponosom nose ime blaženog kardinala Alojzija Stepinca. Hrvatska župa SV. ĆIRILA I METODA I SV. RAFAELA okuplja Hrvate čak četiri savezne države; New York-a, New Jersey-a, Connecticut-a i Pennsylvani-e.


 

Svete mise Holy Masses

Nedjelja Sunday

9:00 a.m. i 11:00 a.m. Hrvatski Croatian

10:00 a.m. Engleski English

Utorak - Subota Tuesday - Saturday

8:00 a.m. Hrvatski Croatian


Krštenja Baptism

Najaviti dva mjeseca unaprijed.

By appointment two months in advance.


Ispovijedi Confessions

Nedjeljom i blagdanima prije misa.

Sundays and Holydays before Mass.


Vjenčanja Weddings

   Najaviti godinu dana unaprijed.

By appointment one year in advance.


Bolesnici Sick calls

U  svako doba. Any time.


Časoslov Liturgy of the hours

     Utorak-Subota Tuesday-Saturday 8:00 a.m.

 

Counter