Loading

22. NEDJELJA KROZ GODINU 

„IMATI HRABROSTI BITI PONIZAN“Kad priređuješ objed ili večeru, ne pozivaj svojih prijatelja, ni braće, ni rodbine, ni bogatih susjeda, da ne bi možda i oni tebe pozvali i tako ti uzvratili. Nego kad priređuješ gozbu, pozovi siromahe, sakate, hrome, slijepe. Blago tebi jer oni ti nemaju čime uzvratiti. Uzvratit će ti se doista o uskrsnuću pravednih...


Isus iz Nazareta Iz evanđelja po Luki:

Kada te tko pozove na svadbu, ne sjedaj na prvo mjesto da ne bi možda bio pozvan koji časniji od tebe, te ne dođe onaj koji je pozvao tebe i njega i ne rekne ti: ’Ustupi mjesto ovome.’ Tada ćeš, postiđen, morati zauzeti posljednje mjesto. Nego kad budeš pozvan, idi i sjedni na posljednje mjesto pa, kada dođe onaj koji te pozvao, da ti rekne: ’Prijatelju, pomakni se naviše!’ Bit će ti to tada na čast pred svim sustolnicima, jer – svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen.


Poniznost je jedna od onih kreposti koju se danas rado ismijava. Uspjeti, "dobro se prodati", osvojiti za sebe mjesto: čini se da se danas prije svega ide za tim. U jednom svijetu, u kojem su i djeca izložena konkurenciji, u kojem se rano uči kako se probijati, čini se da jedva ima mjesta za poniznost. Tko je ponizan biva istisnut, nije sposoban za konkurenciju. Događaj Evanđelja pokazuje supro-tnost. Isus to danas vrlo zorno i argumentirano svakome jasno poka-zuje. Isus jasno daje do znanja, da je poniznost bolji put, da je ona puno razumnija i uspješnija iako je mi drukčije ocijenjujemo. Isus je gost na svečanom ručku. On promatra kako nastaje natezanje za počasna mjesta.
Svi mi znademo, iz najrazličitijih prigoda, kako se ljudi tiskaju naprijed, kako bi po mogućnosti bili uz najistaknutije, najpoznatije, najza-paženije. A kome se nije dogodilo, da se i sam tako ponašao? Ni sebe ne mogu od toga osloboditi!

Kako je besmislena ta borba za prva mjesta! Isus preporučuje sasvim drukčiji odnos: sjedni na posljednje mjesto! Ništa nije mučnije nego kad moraš s prvog mjesta biti pomaknut, jer dolazi viši od tebe. Što je netko časniji, bit će zamoljen da dođe naprijed.Poniznost kao strategija? Učini sebe malenim, da bi te drugi učinili velikim. Nije li to mutan razlog za skromnost? Kalkuliranje kako bi se dobilo još više časti? Ne vjerujem da je Isus tako mislio. Tu se radi o nečemu dubljem, vrlo jednostavno: ne pravi se važnim! Izaberi posljednje mjesto! S njega se ne možeš strmoglaviti.

Mi možemo tu krepost jednostavno nazvati "skromnost". Ona je stvarno ukras. Život čini ugodnijim, jednostavnijim, rado-snijim. Kako su mučni oni koji se "prave važni"! Odmah su uvrijeđeni, ako im se nije dovoljno iskazalo pažnje. Uvijek se sve okreće oko njih, a prije svega oko samih sebe. Još je gore za njih, ako se dovoljno ne broje među "velike" i važne. Pad je gorak.Kako učiti poniznost, skromnost? Isus daje jednostavan recept. On ostaje kod primjera gozbe: ti rado pozivaš "ugledne ljude", prijatelje, "svoje ljude". Naravno je da i oni tebe pozovu. U našem je društvu puno poslovne razmjene: ja dajem tebi, da bi ti dao meni!


Pozovi siromašne, sakate, slijepe! Daruj bez uzvraćanja! Ne misli stalno: što mi to donosi? Jednostavno čini dobro radi volje Božje. To ide samo, ako se oslobodiš sebe, da se ne uzvisuješ, ako imaš hrabrosti biti ponizan. Bog će ti naplatiti. To bi bilo dovoljno!


Fr. Jozo Župić
> OPŠIRNIJE U NAŠEM TJEDNIKU<
WELCOME  


          The Croatian parish of Sts. Cyril and Methodius and St. Raphael’s is a Roman Catholic parish and is part of the Archdiocese of New York. The parish is located in the central part of Manhattan at 502 W 41st Street, New York, NY 10036 , near the entrance to the " Lincoln " tunnel.

          Although as a parish it’s been in existence for a 100 years, it has been in  this location and under this name since 1974. It was created through the merger of two parishes, parish of St. Raphael and Croatian parish of St. Cyril and Methodius, which was located 10 city blocks north of today's address. The church and the parish is a center of religious and cultural life of the Croatian community of the metropolis and its environs. All liturgies and sacraments are mainly in the Croatian language. In addition to regular sacramental life, within the parish there are folk groups and the school of Croatian language, which proudly bears the name of Blessed Aloysius Stepinac. The Croatian parish of STS. CYRIL AND METHODIUS AND ST. RAFAEL gathers Croats from four gathering states, New York, New Jersey, Connecticut and Pennsylvania.DOBRODOŠLI

 
Hrvatska župa sv. Ćirila i Metoda i sv. Rafaela je rimokatolička župa i dio je nadbiskupije New York. Župa je smještena u središnjem dijelu Manhattan na adresi 502 w 41st Street, New York, NY 10036, nedaleko od ulaza u „Lincoln“ tunel.

Iako kao župa postoji već 100 godina, na ovome mjestu i pod ovim nazivom postoji od 1974. godine. Nastala je spajanjem dviju župa, župe sv. Rafaela i Hrvatske župe Sv. Ćirila i Metoda koja se nalazila 10 gradskih blokova sjevernije od današnje adrese. Crkva i župa su središte vjerskog a i kulturnog života Hrvatske zajednice ove metropole i njegove okolice. Sva liturgijska slavlja i sakramenti su uglavnom na hrvatskom jeziku. Osim redovitog sakramentalnog života, u sklopu župe djeluje i folklorna skupina te škola Hrvatskog jezika koje s ponosom nose ime blaženog Alojzija Stepinca. Hrvatska župa SV. ĆIRILA I METODA I SV. RAFAELA okuplja hrvate čak četiri savezne države; New York-a, New Jersey-a, Connecticut-a i Pennsylvani-e. 

Svete mise Holy Masses

Nedjelja Sunday

9:00 a.m. i 11:00 a.m. Hrvatski Croatian

10:00 a.m. Engleski English

Utorak - Subota Tuesday - Saturday

8:00 a.m. Hrvatski Croatian


Krštenja Baptism

Najaviti dva mjeseca unaprijed.

By appointment two months in advance.


Ispovijedi Confessions

Nedjeljom i blagdanima prije misa.

Sundays and Holydays before Mass.


Vjenčanja Weddings

   Najaviti godinu dana unaprijed.

By appointment one year in advance.


Bolesnici Sick calls

U  svako doba. Any time.


Časoslov Liturgy of the hours

     Utorak-Subota Tuesday-Saturday 8:00 a.m.

 

Counter