Loading

3. NEDJELJA KROZ GODINU 

„PORUKA O KRALJEVSTVU BOŽJEM“


Prolazeći uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im:

»Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni brzo ostave mreže i pođu za njim.


Iz evanđelja po Mateju

Sigurno ste koji put čuli u određenim krugovima kako se kršćanska vjera ismijava i izruguje. Oni koji vjeruju u ono što piše u Svetom pismu, a što Crkva naviješta kao riječ Božju, smatraju se naivnima. Je li naivno ako riječi Isusove koje smo danas čuli u evanđelju: "Obratite se, jer približilo se kraljevstvo nebesko"


(Mt 4,17), ozbiljno prihvaćamo? Mi kršćani stvarno vjerujemo u nebo kao "stan Božji" i "mjesto" njegove osobite prisutnosti; mi smo blizu nebu posvuda gdje smo blizu Bogu koji nas ljubi i u svojoj zapovijedi poziva da ljubimo braću i sestre u njegovom duhu.


Budući smo kao hodočasnici na zemlji i naš je cilj još pred nama, mi smo uistinu "onostrani" ljudi koji se izručuju onome što dolazi i što ostaje. Zemaljsko i prolazno još može biti veličanstveno i imati svoju vrijednost, ali to ipak nije dovoljno, budući da naše srce čezne za većim, nego što to svijet može dati. Da, mi smijemo mirno kazati i priznati: naše srce čezne za Bogom samim, kojeg jednom smijemo gledati, ako postignemo cilj našega života u nebu. Boga gledati znači, imati udjela u njegovoj ljubavi i u njegovom životu. Boga gledati znači biti zadovoljan u istini o Bogu samom i još više željeti, tako da u nebu nikada neće biti "dosadno".


Boga gledati je najveće ispunjenje našega života i najveća sreća u kojoj susrećemo jedni druge i zajedno se radujemo što smo stigli onamo zbog čega nas je Bog i stvorio. Odvažimo se mirno priznati: Mi smo gosti na zemlji, naša je domovina na nebu! Ali, što znači ta nebeska nada za naš život na zemlji? Je li ovdje sve uzalud? Zar se ne smijemo radovati darovima ove zemlje i svemu lijepom što smijemo ovdje doživjeti? To bi bio potpuno krivi i naopaki pogled na kršćanski život. Također je i naš gospodin Isus Krist dijelio s ljudima na zemlji radost i patnju, on se divio ljepoti prirode i priznavao sve ono veliko što će po ljudima biti stvoreno u kulturnim djelima.


Prije svega naše je Gospodin priznavao i cijenio žrtvu istinske ljubavi prema bližnjemu u kojoj se ljudi zalažu jedni za druge, i dokrajnosti su u službi svoje braće i sestara. Mi trebamo i smijemo se zalagati u nasljedovanju njega, da bismo lice ove zemlje učinili ljudskijim, da ovdje nađemo budućnost vrijednu življenja.


Samo jedno ne smijemo: tako raditi kao da je zemlja krajnja postaja. Jer bili bismo slični ludim ljudima koji kažu: "Pustite nas da jedemo i pijemo, dok se ne srušimo, jer sutra smo mrtvi!" To bi bio kratkoročni i konačno beznadni način gledanja, ako se misli da poslije groba nema ništa za čovjeka. Čovjek ima vječnu vrijednost, jer Bog ljubi čovjeka. Boga neće gledati samo naša duša, nego i naše tijelo treba biti proslavljeno o uskrsnuću! Baš zato želimo s Božjom milošću okrenuti naš život prema Bogu, "obratiti se", želimo vjerovati u nebesko kraljevstvo koje nam je Isus Krist u svojoj osobi približio i navijestio i nadamo se da ćemo na zagovor Božje majke Marije i svih svetih biti primljeni u to kraljevstvo.


Fr. Jozo Župić OFMOPŠIRNIJE U NASEM TJEDNIKU


WELCOME  


          The Croatian parish of Sts. Cyril and Methodius and St. Raphael’s is a Roman Catholic parish and is part of the Archdiocese of New York. The parish is located in the central part of Manhattan at 502 W 41st Street, New York, NY 10036 , near the entrance to the " Lincoln " tunnel.

          Although as a parish it’s been in existence for a 100 years, it has been in  this location and under this name since 1974. It was created through the merger of two parishes, parish of St. Raphael and Croatian parish of St. Cyril and Methodius, which was located 10 city blocks north of today's address. The church and the parish is a center of religious and cultural life of the Croatian community of the metropolis and its environs. All liturgies and sacraments are mainly in the Croatian language. In addition to regular sacramental life, within the parish there are folk groups and the school of Croatian language, which proudly bears the name of Blessed Aloysius Stepinac. The Croatian parish of STS. CYRIL AND METHODIUS AND ST. RAFAEL gathers Croats from four gathering states, New York, New Jersey, Connecticut and Pennsylvania.DOBRODOŠLI

 
Hrvatska župa sv. Ćirila i Metoda i sv. Rafaela je rimokatolička župa i dio je nadbiskupije New York. Župa je smještena u središnjem dijelu Manhattan na adresi 502 w 41st Street, New York, NY 10036, nedaleko od ulaza u „Lincoln“ tunel.

Iako kao župa postoji već 100 godina, na ovome mjestu i pod ovim nazivom postoji od 1974. godine. Nastala je spajanjem dviju župa, župe sv. Rafaela i Hrvatske župe Sv. Ćirila i Metoda koja se nalazila 10 gradskih blokova sjevernije od današnje adrese. Crkva i župa su središte vjerskog a i kulturnog života Hrvatske zajednice ove metropole i njegove okolice. Sva liturgijska slavlja i sakramenti su uglavnom na hrvatskom jeziku. Osim redovitog sakramentalnog života, u sklopu župe djeluje i folklorna skupina te škola Hrvatskog jezika koje s ponosom nose ime blaženog Alojzija Stepinca. Hrvatska župa SV. ĆIRILA I METODA I SV. RAFAELA okuplja hrvate čak četiri savezne države; New York-a, New Jersey-a, Connecticut-a i Pennsylvani-e. 

Svete mise Holy Masses

Nedjelja Sunday

9:00 a.m. i 11:00 a.m. Hrvatski Croatian

10:00 a.m. Engleski English

Utorak - Subota Tuesday - Saturday

8:00 a.m. Hrvatski Croatian


Krštenja Baptism

Najaviti dva mjeseca unaprijed.

By appointment two months in advance.


Ispovijedi Confessions

Nedjeljom i blagdanima prije misa.

Sundays and Holydays before Mass.


Vjenčanja Weddings

   Najaviti godinu dana unaprijed.

By appointment one year in advance.


Bolesnici Sick calls

U  svako doba. Any time.


Časoslov Liturgy of the hours

     Utorak-Subota Tuesday-Saturday 8:00 a.m.

 

Counter