Loading

7. NEDJELJA KROZ GODINU

„LJUBAV U VREMENU MRŽNJE“ 


Jedna indijska bajka priča o jednome psu koji je trčao u jednoj sobi, a svi zidovi su bili ogledalo. Najednom je vidio puno pasa. Bio je bijesan, kesio je zube i režao. Svi su psi u ogledalu bili isto tako bijesni, kesili su zube i režali. Pas se prestrašio i počeo bježati u krug, dok se nije srušio mrtav. Da je samo jednom zamahnuo repom, sve bi njegove slike u ogledalu uzvratile njemu prijateljsku sliku.


Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i neprave-dnicima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani?

Iz evanđelja po Mateju


Poznata autorica Astrid Lindgren ispričala je prigodom podjele nagrade za mir sljedeću zgodu: "Ona je bila mlada majka u vrijeme kad se još 

vjerovalo u biblijsku izreku ´tko čuva šibu, pokvari dječaka`. U dubini svoga srca nije vjerovala u to, ali jednoga dana njoj je maleni sin nešto učinio, zbog čega je po njezinom mišljenju trebao dobiti batine, prve u svom životu. Zapovjedila mu je da pođe u vrt i da sam potraži štap i donese ga njoj. Dječak je otišao i dugo se zadržao. Konačno je došao natrag plačući: ´Ja nisam mogao naći štap, ali ovdje je jedan kamen kojeg možeš baciti na mene´. Tada je majka počela plakati, jer je na sve gledala očima djeteta. Dijete je mislilo da njegova majka stvarno želi njemu učiniti nešto nažao, a to može i s jednim kamenom"

Uzela je svoga malenog sina u ruke i zajedno su plakali neko vrijeme. Tada je stavila kamen na policu u kuhinji i tamo je ostao kao stalna opomena na obećanje koje je ona u ovom času dala: "Nikada nasilje!" "Kamen smutnje" postao je "kamenom spoznaje", jednim ogledalom prema samoj sebi. Također čitanja i evanđelje Svetoga pisma žele biti ogledalo, koje stavlja u pitanje, nismo li i mi često bez ljubavi, tvrda srca. Čitanje iz Staroga zavjeta sadrži sasvim bitnu sržnu rečenicu, koja je iznad svega: "Budite sveti, jer sam ja, Gospodin, vaš Bog svet". U tom nalogu sadržana je također zapovijed ljubavi! U Novom zavjetu susrećemo ponovljenu ovu misao, po mjeri Božjoj uzetu: "Budite milosrdni, kao što je milosrdan Otac vaš", tako se kaže kod Luke; "Vi trebate biti savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski", kod Mateja.


Dakako, povijest o raju kaže nam, da ne trebamo željeti biti kao Bog-vrhovni sudac, gospodar života i smrti, a ipak čovjek je pozvan sudjelovati u Božjem životu, on se treba ostvariti kao njegova slika, ostvariti ono što je Bog: ljubav. Usporedimo li Stari i Novi zavjet, spoznajemo: zapovijed ljubavi prema bližnjemu-"Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe"-postoji već u Starom zavjetu; novo je u novom nalogu, da ne ljubimo samo pripadnike plemena, nego i neprijatelje: "Ljubite vaše naeprijatelje i molite za one koji vas progone". 


U poslanici Rimljanima piše Pavao: "Blagoslivljajte vaše progonitelje, blagoslivljajte a ne proklinjite!" To je dobra ideja, sredstvo nemoći, koje mjenja nabolje.


O jednom starom kineskom caru priča se da je osvojio zemlju svojih neprijatelja i želio ih je uništiti. Kasnije su ga vidjeli da blaguje i šali se sa svojim neprijateljima. "Zar ne želiš uništiti svoje neprijatelje", pitali su ga. "Ja sam ih uništio, jer sam ih učinio svojim prijateljima", glasio je odgovor. Ljubav prema bližnjemu i ljubav prema neprijatelju temelji se na savršenosti Božjoj, ona nam je zapovjeđena, a temelji se i na dostojanstvu drugoga čovjeka. Svaki čovjek nije sam za sebe slika Božja, također i drugi, i neprijatelj je kao slika Božja postavljen od Boga u ovaj svijet. Svaki čovjek skriva u sebi lice Isusovo, nisam samo ja "hram Duha Svetoga". "Što ste učinili jednome od ove moje najmanje braće, to ste meni učinili".


Fra Jozo Župić OFMOPŠIRNIJE U NASEM TJEDNIKU

  
WELCOME  


          The Croatian parish of Sts. Cyril and Methodius and St. Raphael’s is a Roman Catholic parish and is part of the Archdiocese of New York. The parish is located in the central part of Manhattan at 502 W 41st Street, New York, NY 10036 , near the entrance to the " Lincoln " tunnel.

          Although as a parish it’s been in existence for a 100 years, it has been in  this location and under this name since 1974. It was created through the merger of two parishes, parish of St. Raphael and Croatian parish of St. Cyril and Methodius, which was located 10 city blocks north of today's address. The church and the parish is a center of religious and cultural life of the Croatian community of the metropolis and its environs. All liturgies and sacraments are mainly in the Croatian language. In addition to regular sacramental life, within the parish there are folk groups and the school of Croatian language, which proudly bears the name of Blessed Aloysius Stepinac. The Croatian parish of STS. CYRIL AND METHODIUS AND ST. RAFAEL gathers Croats from four gathering states, New York, New Jersey, Connecticut and Pennsylvania.DOBRODOŠLI

 
Hrvatska župa sv. Ćirila i Metoda i sv. Rafaela je rimokatolička župa i dio je nadbiskupije New York. Župa je smještena u središnjem dijelu Manhattan na adresi 502 w 41st Street, New York, NY 10036, nedaleko od ulaza u „Lincoln“ tunel.

Iako kao župa postoji već 100 godina, na ovome mjestu i pod ovim nazivom postoji od 1974. godine. Nastala je spajanjem dviju župa, župe sv. Rafaela i Hrvatske župe Sv. Ćirila i Metoda koja se nalazila 10 gradskih blokova sjevernije od današnje adrese. Crkva i župa su središte vjerskog a i kulturnog života Hrvatske zajednice ove metropole i njegove okolice. Sva liturgijska slavlja i sakramenti su uglavnom na hrvatskom jeziku. Osim redovitog sakramentalnog života, u sklopu župe djeluje i folklorna skupina te škola Hrvatskog jezika koje s ponosom nose ime blaženog Alojzija Stepinca. Hrvatska župa SV. ĆIRILA I METODA I SV. RAFAELA okuplja hrvate čak četiri savezne države; New York-a, New Jersey-a, Connecticut-a i Pennsylvani-e. 

Svete mise Holy Masses

Nedjelja Sunday

9:00 a.m. i 11:00 a.m. Hrvatski Croatian

10:00 a.m. Engleski English

Utorak - Subota Tuesday - Saturday

8:00 a.m. Hrvatski Croatian


Krštenja Baptism

Najaviti dva mjeseca unaprijed.

By appointment two months in advance.


Ispovijedi Confessions

Nedjeljom i blagdanima prije misa.

Sundays and Holydays before Mass.


Vjenčanja Weddings

   Najaviti godinu dana unaprijed.

By appointment one year in advance.


Bolesnici Sick calls

U  svako doba. Any time.


Časoslov Liturgy of the hours

     Utorak-Subota Tuesday-Saturday 8:00 a.m.

 

Counter