Loading

2. NEDJELJA DOŠAŠĆA  „POZIV NA OBRAĆENJE“


U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik sve dok bude mjeseca. I vladat će od mora do mora, i od Rijeke do granica svijeta.

On će spasiti siromaha koji uzdiše, nevoljnika koji pomoćnika nema; smilovat će se ubogu i siromahu i spasit će život nevoljniku. Bilo ime njegovo blagoslovljeno dovijeka! Dok je sunca, živjelo mu ime! Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje, svi narodi nazivali ga blaženim!


Evanđelje počinje glasnim pozivom na obraćenje. "Obratite se!", to je prva riječ Ivana Krstitelja u judejskoj pustinji. "Obratite se!", nešto kasnije postat će i riječ vodilja Isusovog javnog djelovanja

Bez obraćenja Evanđelje nije radosna vijest, ono ostaje ozbiljna prijeteća poruka. Jer obraćenje je bezuvjetno potrebno. Bez obraćenja prijete nam zlo, kaos i velika nesreća. Položaj je opasan. Ivan Krstitelj ne pripada govornicima

koji drže kićene i umirujuće govore. Ljudi osjećaju da on ne okolišava, nego da stvari zove po imenu i stoga mu dolaze u velikom mnoštvu u neprohodnu pustinju. On je vjerodostojan, njegov strogi pokornički život nema ništa s licemjerjem, i stoga ga slušaju i vjeruju mu. Oni nerado iznose svoje pogreške i priznaju mu svoje grijehe. Kao znak da stvarno žele promijeniti svoj život, daju se od njega krstiti u rijeci Jordanu. Trebaju oprati svoje grijehe i biti spremni iznova započeti.


I danas bismo trebali takvih "Ivana", ljudi osvjedočene snage i vjerničke hrabrosti. To nije ugodan poziv. Poznato je da je to koštalo Ivana Krstitelja glave. Ne raduju se svi istini, jer ona traži spremnost dati se na raspolaganje, priznati pogreške i promijeniti život.


Kako bi to njemu danas išlo? Bi li i nama rekao da se svi stvarno moramo obratiti, "mali" i "veliki", "pobožni" i oni koji su manje pobožni? Nisam samo siguran da bi on to kazao, nego također, da on to drži kao apsolutno potrebno. Zašto? Ne zato jer smo mi lošiji od ljudi onoga vremena u Svetoj Zemlji, nego jer nema spasenja bez obraćenja. Nitko ne dolazi na cilj života, koji je vječni život neba, bez obraćenja. U svakome od nas, bio on star ili mlad, kršćanin ili ne, bio on u Crkvi ili je istupio iz nje, postoji borba između dobra i zla, svjetla i tame, milosti i grijeha. Stalno se moramo odlučivati, borba nikad ne prestaje, uvijek se moramo boriti protiv sklonosti na zlo koje nas privlači. I uvijek iznova moramo se izboriti za duboku čežnju srca prema dobru i ljubavi dati dovoljno prostora u našem životu, jer tu ljubav zlo želi stalno oteti, opljačkati.


Tako zvuči ozbiljno Krstiteljev poziv na obraćenje, stvar je uistinu ozbiljna, ali iza toga ipak stoji radosna vijest: obraćenje donosi radost. Da bi prava radost imala svoju cijenu potrebno je svakoga dana iznova započeti. S Božjom neumornom pomoću!


Fr. Jozo Župić OFM

>OPŠIRNIJE U NAŠEM TJEDNIKU<

 

 

 

 WELCOME  


          The Croatian parish of Sts. Cyril and Methodius and St. Raphael’s is a Roman Catholic parish and is part of the Archdiocese of New York. The parish is located in the central part of Manhattan at 502 W 41st Street, New York, NY 10036 , near the entrance to the " Lincoln " tunnel.

          Although as a parish it’s been in existence for a 100 years, it has been in  this location and under this name since 1974. It was created through the merger of two parishes, parish of St. Raphael and Croatian parish of St. Cyril and Methodius, which was located 10 city blocks north of today's address. The church and the parish is a center of religious and cultural life of the Croatian community of the metropolis and its environs. All liturgies and sacraments are mainly in the Croatian language. In addition to regular sacramental life, within the parish there are folk groups and the school of Croatian language, which proudly bears the name of Blessed Aloysius Stepinac. The Croatian parish of STS. CYRIL AND METHODIUS AND ST. RAFAEL gathers Croats from four gathering states, New York, New Jersey, Connecticut and Pennsylvania.DOBRODOŠLI

 
Hrvatska župa sv. Ćirila i Metoda i sv. Rafaela je rimokatolička župa i dio je nadbiskupije New York. Župa je smještena u središnjem dijelu Manhattan na adresi 502 w 41st Street, New York, NY 10036, nedaleko od ulaza u „Lincoln“ tunel.

Iako kao župa postoji već 100 godina, na ovome mjestu i pod ovim nazivom postoji od 1974. godine. Nastala je spajanjem dviju župa, župe sv. Rafaela i Hrvatske župe Sv. Ćirila i Metoda koja se nalazila 10 gradskih blokova sjevernije od današnje adrese. Crkva i župa su središte vjerskog a i kulturnog života Hrvatske zajednice ove metropole i njegove okolice. Sva liturgijska slavlja i sakramenti su uglavnom na hrvatskom jeziku. Osim redovitog sakramentalnog života, u sklopu župe djeluje i folklorna skupina te škola Hrvatskog jezika koje s ponosom nose ime blaženog Alojzija Stepinca. Hrvatska župa SV. ĆIRILA I METODA I SV. RAFAELA okuplja hrvate čak četiri savezne države; New York-a, New Jersey-a, Connecticut-a i Pennsylvani-e. 

Svete mise Holy Masses

Nedjelja Sunday

9:00 a.m. i 11:00 a.m. Hrvatski Croatian

10:00 a.m. Engleski English

Utorak - Subota Tuesday - Saturday

8:00 a.m. Hrvatski Croatian


Krštenja Baptism

Najaviti dva mjeseca unaprijed.

By appointment two months in advance.


Ispovijedi Confessions

Nedjeljom i blagdanima prije misa.

Sundays and Holydays before Mass.


Vjenčanja Weddings

   Najaviti godinu dana unaprijed.

By appointment one year in advance.


Bolesnici Sick calls

U  svako doba. Any time.


Časoslov Liturgy of the hours

     Utorak-Subota Tuesday-Saturday 8:00 a.m.

 

Counter