Loading

30. NEDILJA KROZ GODINU

„PRAZNIH RUKU PRED BOGOM“ 

 

Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba, njegova će mi hvala biti svagda na ustima! Nek se Gospodinom duša moja hvali, nek čuju ponizni i nek se raduju!


Ps 34


Dva čovjeka uziđoše u Hram pomoliti se: jedan farizej, drugi carinik. Farizej se uspravan ovako u sebi molio: ’Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi: grabežljivci, nepravednici, preljubnici ili – kao ovaj carinik. Postim dvaput u tjednu, dajem desetinu od svega što steknem.’ A carinik, stojeći izdaleka, ne usudi se ni očiju podignuti k nebu, nego se udaraše u prsa govoreći: ’Bože, milostiv budi meni grešniku!’ Kažem vam: ovaj siđe opravdan kući svojoj, a ne onaj! Svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen; a koji se ponizuje, bit će uzvišen.


Iz Evanđelja po Luki


To je jedna od najpoznatijih Isusovih priča: farizej i carinik! Kako Isus vješto vlada kada je u pitanju umjetnost pričanja priče! To nisu bajke. To su priče iz života, točno promatrane na određenom mjestu. Nije teško predočiti sebi taj

prizor i uživjeti se u njega. Isusove priče uvijek zbunjuju. One djeluju kao ogledalo u kojem se gledamo ne samo kad je ugodno.


Dva čovjeka uziđoše u Hram u Jeruzalemu, pomoliti se. Prije nego izgovore riječi molitve već je puno rečeno o njihovom stavu, o njihovom držanju. Pobožni farizej uspravno i samosvjesno, stoji sasvim naprijed gdje su viđeni i "važni". Drugi, carinik, prezreni utjerivač poreza "sasvim pozadi stoji", kao da u hramu, u kući Božjoj nema mjesta, pokazuje se nedostojnim. On se ne usuđuje ni očiju podignuti k nebu. Stid zbog svoga života ne dopušta mu podignuti pogled s poda.


"Govor tijela" obojice već je dovoljno jasan. Molitva koju izgovaraju još je jasnija. Farizej se u sebi molio, dakle "tiho je govorio tu molitvu" (doslovno: "molio je ono što slijedi samome sebi"). On doduše oslovljava Boga, ali misli na samoga sebe. On priča Bogu što sve iz pobožnosti radi, kao da Bog ionako ne bi znao. U stvarnosti on govori sa samim sobom. On sebe gleda u ogledalu samodo-padnosti. I pritom nalazi koliko je on puno bolji nego "drugi ljudi". Uokolo nalazi samo razlog i prigodu da druge prezire, "grabežljivce, nepravednike, preljubnike". Tada biva sasvim konkretan: Bože hvala ti što nisam kao ovaj carinik iza mojih leđa! Činjenično je farizej iznio nekoliko stvari. On se uzorno drži strogih pravila posta kod Židova: utorkom i četvrtkom vjerni Židovi obdržavaju post, kao što je prije bilo uobičajeno kod kršćana srijeda i petak (to smo mi na žalost dalekosežno zaboravili!). On valjano plaća svoj hramski porez, koji je jesano bio veći nego današnji crkveni doprinos.


Nedvojbeno: čovjek je pobožan i revan. Zašto je oštro odbijen od Isusa? Što je krivo učinio? Ništa! Samo je njegov stav bio izvrnut. Isus ipak ne osuđuje post i molitvu! Stav farizeja je vrlo dobar. Isus priča tu priču nekima "koji se pouzdavahu u sebe da su pravednici, a druge podcjenjivahu." To je razlika: carinik je znao da pred Boga ne može donijeti ništa osim svojih grijeha. On u sebi nalazi podbačaj, pomanjaknje kreposti, pobožnosti. On može samo moliti: "Bože, milostiv budi meni grešniku!"


Lekcija je jasna: tko je pun sebe i svojih ostvarenja, nema mjesta pred Bogom. Tko zna da smo siromašni grešnici, tomu će Bog prazno i čeznutljivo srce ispuniti svojim milosrđem!


Fr. Jozo Župić OFM


>OPŠIRNIJE U NAŠEM TJEDNIKU<

 

 

 

 

WELCOME  


          The Croatian parish of Sts. Cyril and Methodius and St. Raphael’s is a Roman Catholic parish and is part of the Archdiocese of New York. The parish is located in the central part of Manhattan at 502 W 41st Street, New York, NY 10036 , near the entrance to the " Lincoln " tunnel.

          Although as a parish it’s been in existence for a 100 years, it has been in  this location and under this name since 1974. It was created through the merger of two parishes, parish of St. Raphael and Croatian parish of St. Cyril and Methodius, which was located 10 city blocks north of today's address. The church and the parish is a center of religious and cultural life of the Croatian community of the metropolis and its environs. All liturgies and sacraments are mainly in the Croatian language. In addition to regular sacramental life, within the parish there are folk groups and the school of Croatian language, which proudly bears the name of Blessed Aloysius Stepinac. The Croatian parish of STS. CYRIL AND METHODIUS AND ST. RAFAEL gathers Croats from four gathering states, New York, New Jersey, Connecticut and Pennsylvania.DOBRODOŠLI

 
Hrvatska župa sv. Ćirila i Metoda i sv. Rafaela je rimokatolička župa i dio je nadbiskupije New York. Župa je smještena u središnjem dijelu Manhattan na adresi 502 w 41st Street, New York, NY 10036, nedaleko od ulaza u „Lincoln“ tunel.

Iako kao župa postoji već 100 godina, na ovome mjestu i pod ovim nazivom postoji od 1974. godine. Nastala je spajanjem dviju župa, župe sv. Rafaela i Hrvatske župe Sv. Ćirila i Metoda koja se nalazila 10 gradskih blokova sjevernije od današnje adrese. Crkva i župa su središte vjerskog a i kulturnog života Hrvatske zajednice ove metropole i njegove okolice. Sva liturgijska slavlja i sakramenti su uglavnom na hrvatskom jeziku. Osim redovitog sakramentalnog života, u sklopu župe djeluje i folklorna skupina te škola Hrvatskog jezika koje s ponosom nose ime blaženog Alojzija Stepinca. Hrvatska župa SV. ĆIRILA I METODA I SV. RAFAELA okuplja hrvate čak četiri savezne države; New York-a, New Jersey-a, Connecticut-a i Pennsylvani-e. 

Svete mise Holy Masses

Nedjelja Sunday

9:00 a.m. i 11:00 a.m. Hrvatski Croatian

10:00 a.m. Engleski English

Utorak - Subota Tuesday - Saturday

8:00 a.m. Hrvatski Croatian


Krštenja Baptism

Najaviti dva mjeseca unaprijed.

By appointment two months in advance.


Ispovijedi Confessions

Nedjeljom i blagdanima prije misa.

Sundays and Holydays before Mass.


Vjenčanja Weddings

   Najaviti godinu dana unaprijed.

By appointment one year in advance.


Bolesnici Sick calls

U  svako doba. Any time.


Časoslov Liturgy of the hours

     Utorak-Subota Tuesday-Saturday 8:00 a.m.

 

Counter